Namninsamling: Inrätta författningsdomstol i Sverige

VARFÖR SKA JUST DU SKRIVA PÅ?

Grundlagen håller på att skrivas om av riksdagspolitikerna. Den så kallade Grundlagsutredningen har i december 2008 lagt fram ett förslag. Utredningens viktigaste uppgift borde vara att skydda DIG mot övergrepp från just politikerna! Därför är det viktigt att DU påverkar debatten, med en underskrift av detta upprop som skall sändas till Riksdagen.

EXEMPEL PÅ BROTT MOT GRUNDLAGEN

Riksdagen stiftar Sveriges lagar. Samtidigt fattar riksdagens ledamöter beslut som många medborgare upplever som olagliga. Det gäller den FRA-lag som Riksdagen antog före sommaren (juni 2008) och som står i strid med grundlagens skydd för den personliga integriteten. Det gäller också den engångsskatt på privata pensionspengar (1986) som konfiskerade medborgarnas sparade medel. Och det gäller exempelvis lagen om fritt fiske på privata vatten utan ersättning till markägarna (1985).

SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL NU!

Undertecknade kräver att Sveriges nya grundlag skall inkludera en oberoende författningsdomstol. Flertalet europeiska länder, exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike, har redan en sådan. Men Grundlagsutredningen avvisar att en sådan domstol införs. Det är något som detta upprop vänder sig emot. Medborgarna i Sverige måste få möjlighet att hävda sina rättigheter i en oberoende Författningsdomstol, vars uppgift blir att tolka grundlagen!

[2008-12-17]

SKRIV UNDER!

Säg JA till en svensk författningsdomstol genom att skriva under uppropet!
(Ange för- och efternamn. Poster utan efternamn kommer att strykas.)

Namn
Kommun
 
Medborgarrättsrörelsen
Initiativtagare till namninsamlingen är
Medborgarrättsrörelsen, MRR

.