Namninsamling: Inrätta författningsdomstol i Sverige

Debattartikel

Mugabe gillade Sveriges författning

... därför att den saknar författningsdomstol

I Zimbabwe tvingades Robert Mugabe länge att backa eftersom författningsdomstolen upprätthöll demokratiska rättigheter. Därför gillade Mugabe den svenska grundlagen där det i princip råder statsministerdiktatur mellan valen. Det skriver Hans Jensevik med erfarenhet från biståndsarbete i Zimbabwe.

Sverige hade bistått Mugabe och hans frihetskämpar under kampen. Det nybildade Zimbabwes kommundepartement värvade biståndsarbetare. Jag började ett treårigt uppdrag 1983. Detta var före järnridåns och Berlinmurens fall. Det rådde kallt krig. Jag borde ha tagit varning redan första kvällen under välkomstmiddagen, då mina värdar skålade för Josip Broz Tito, Kim Il Sung och Olof Palme.

Under ett antal inledande seminarier om kommunal demokrati deltog representanter från fem nationer: Nordkorea, Jugoslavien, Sverige, England och USA.

Nordkoreanerna berättade hur man arrangerade det kommunala styret i en ”demokratisk folkrepublik”, där proletariatets elit styrde. Förebilden var de ryska kolchosjordbruken. Centrum skapade ordning och reda genom enhetlig styrning. Kolchoshövdingen var en lokal utförare av centrala beslut. Om han tog egna initiativ, kunde han hamna i koncentrationsläger.

Efter Jugoslavernas redogörelse av deras variant på centralstyre kändes det mer bekant att lyssna på representanterna från England och USA. Så var det min tur. Man ville ha den svenska modellen, som de kallade ”demokratisk folkrepublik med val” byggd på folksuveränitetsprincipen.

Bakgrunden var givetvis det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet. De förväntade sig av mig att få lära sig alla tricken. Mycket förvånad, som vi aningslösa svenskar lätt kan bli, hävdade jag att vi var en demokrati med fria val.

Författningsdomstol stoppar tricksande med demokratin
Omedelbart fick jag frågan om vi inte alldeles nyligen haft en folkomröstning om kärnkraften med två ja- och ett nej-alternativ och mer än 80 procents röstande. Därefter fick jag åhöra en debatt ifall Zimbabwes oskolade väljare var så ”korkade” att Mugabe kunde använda samma trick. Slutsatsen blev negativ.

Någon påpekade dessutom att Zimbabwes författningsdomstol inte skulle godkänna tre alternativ utformade på något liknande sätt.

De amerikanska och engelska rådgivarna, som passivt åhört denna debatt, gav mig rådet ”Don’t try to explain!” Även de menade att omröstningen var manipulerad! En fundersam amerikan frågade hur vår författningsdomstol kunde godkänna detta.

När jag sa att vi inte hade någon, möttes jag av skratt: I så fall kan ju svenska politiker uppträda helt maktfullkomligt mot folket. Mitt försvar var att vi möjligtvis hade hederligare politiker än i USA. Han skrattade igen och sa ”It’s just a matter of time! Power corrupts!”

Jag var i behov av bra argument. Som ekonom och mindre bevandrad i teorier om författningar levde jag då i övertygelsen att Sverige var en traditionell västerländsk demokrati.

All makt hos statsministern
Jag mindes regeringsformens portalparagraf om det kommunala självstyret och hävdade att Sverige faktiskt tillhörde den västerländska demokratiska hemisfären.

Nu hade de andra också läst denna paragraf. Där står att all makt utgår från folket i allmänna val till riksdagen och att all makt i Sverige är delegerad makt från denna riksdag, dvs i praktiken från statsministerämbetet. För mig var det lite svårt att svara nej på frågan om kommunerna i Sverige därmed inte var helt statsbundna förvaltningsenheter, precis som kolchosjordbruken i Sovjet.

De kunde mycket om Sverige. När det gällde folkomröstningar fanns bara ett val vid den tiden som uppfyllde västerländska demokratiska krav, nämligen den om vänster- eller högertrafik. Där stod två klara och enkelt formulerade alternativ mot varandra. Det gick inte att manipulera. Då röstade folket fel. De ville behålla vänstertrafik. Politikerna införde sedan högertrafik.

Författningsdomstol stärker grundlagens ställning
President Mugabe fick ofta sina åtgärder underkända av författningsdomstolen. Hans medarbetare beklagade sig. Det skulle ta tjugo år för Mugabe att få in sitt folk i författningsdomstolen. Men hans konflikter var direkt folkuppfostrande.

Alla paragrafer han bröt mot beskrevs i media. Därigenom utbildades folket i de demokratiska formerna. I Sverige däremot var folket okunniga om författningen, eftersom politikerna ofta bröt mot den. Det blev på sin höjd lite pajkastning i riksdagens konstitutionsutskott, något som ingen tog särskild notis av, eftersom ingenting ändrades därav.

Sveriges ”demokrati” ger all makt odelad till dem som vinner valen. I praktiken har vi fyraåriga statsministerdiktaturer. Detta gillade Mugabe. Med en författning utan författningsdomstol skulle han kunna göra vad han ville. Liksom i Sverige skulle ingen domstol ingripa. Statsministerdiktatur med gillrade val vart fjärde år såg han som en överlägsen modell.u

Hans Jensevik
är tidigare ekonomichef i Uppsala kommun, statlig utredare och rådgivare i Zimbabwe. Grundare av Svensk KommunRating.

(ur Medborgarrätt nr 3/2008)


Medborgarrättsrörelsen
Initiativtagare till namninsamlingen är
Medborgarrättsrörelsen, MRR

.