Vad är en författningsdomstol?

En författningsdomstol eller konstitutionsdomstol är en statlig institution för så kallad normkontroll, det vill säga att den har till funktion att kontrollera om lagar strider emot grundlagen och därmed förklara dem ogiltiga. En författningsdomstols främsta syfte är att kontrollera den lagstiftande och exekutiva makten utifrån grundlagen.

Madeleine Jönsson – Advokat förklarar

Hej Madeleine Jönsson heter jag

De senaste åren har lagrådet sagt ifrån gång på gång på gång.
mot införandet av gränskontroller
mot för kort beredning av skärpt vapenlagstiftning
mot den s k gymnasielagen riktad mot ensamkommande utan asylskäl
och nu senast mot förslaget om särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisationer.
Det sistnämda lagsförslaget drogs tillbaka av regeringen medan övriga pangades igenom av riksdagen trots uttalanden som att:

Lagrådet 2018-03-28: “… gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning
kan utformas”

Översatt från juridiska till svenska betyder det ungefär:
“*** your are out of your fucking mind ***”
Den nämda förslagen är exempel på när de opinionskänsliga politiska spelet
krockar med det mer eftertänksamt uppsatta juridiska spelreglerna
. Idag reder vi ut begrepp som varje svensk bör känna till. Vilka är lagrådet. Vad innebär normprövning, och vad menar egentligen de borgerliga partierna tillsammans med representanter från Sverigedemokraterna och miljöpartiet när de pratar om att vi borde införa eller åtminstone utreda behovet av en författningsdomstol.