Maktdelning

Maktdelningsprincipen

Transkribering av youtubeklippet:

Inom statsvetenskapen talar man om begreppet maktdelningsprincipen som innebär att den offentliga makten konstitutionellt fördelas mellan olika maktpoler. Maktpolerna skall uppväga och utöva kontroll över varandra i syfta att förhindra maktmissbruk.

USA är ett exempel på ett land med tydlig maktdelning. Vilket känns bra ändå. Sverige har inte tillämpat maktdelningsprincipen då vi istället lagt stor tyngd på folksuveränitetsprincipen. Så här förklarar tidigare ordförande för högsta domstolen
folksuveränitetsprincipen.

Stefan Lindskog, justitieråd: “Om man drar det längst ut i sina konsekvenser så kan man ju ställa sig frågan: Får folksuveräniteten användas att genomföra vad som helst i ett samhälle? Och svaret är självklart nej! Folkmord är inte acceptabelt i någon rättstat
oavsett vilken folkmajoritet som står bakom. Och har man tagit ställning till ett så enkelt exempel så inser man att det finns en balans. Det måste finnas check and balances som det heter”