Lagrådet

Här har jag hittat 2 st olika youtubers som kan lära oss mer om vad lagrådet är och gör. Först den absolut mest sakliga Madeleine Jönsson men efter det längre ner även den mycket påläste Henrik Jönsson.

Transkribering av youtubeklippet:

Lagrådet finns till för att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Ledamöterna i lagrådet utgörs av högst kvalificerade domare och före detta domare. Lagrådet skall höras i viktigare lagstiftningsärenden men lagrådets existens i sig innebär inte något avsteg från folksuveränitetsprincipen eftersom att det är upp till riksdagen att avgöra om de vill ta hänsyn till lagrådets synpunkter eller inte. På förekommen anledning tänkte jag även påpeka att lagrådet sannolikt är den myndighet i Sverige som lider minst av s k aktivism. Ett problem som uppdagat sig bland vissa tjänstemän i riket.
Ledamöterna som sitter i lagrådet är några av våra mest skickliga och erfarna jurister som ägna de senaste decennierna av våra liv att undvika att blanda in känslor och löst tyckande i det dagliga arbetet.
Den granskning som lagrådet skall göra av regeringens förslag är dessutom tydligt uppstolpad i vår grundlag och skall primärt avse en juridisk teknisk bedömning kring hur lagförslaget förhåller sig till övriga lagstiftning samt ett krav på rättssäkerhet.
Låt säga att lagrådet kritiserar regeringens lagförslag men riksdagen trots allt röstar igenom förslaget. Det finns då ytterligare en kontrollfunktion efter att lagen trätt i kraft. Domstolarnas skyldighet till s k lagprövning, även benämt normprövning.

Henrik Jönsson