Normprövning

Konkret normprövning vs abstrakt normprövning