Tysklands författningsdomstol

Tysklands författningsdomstol, officiellt Förbundsförfattningsdomstolen, förkortad BVerfG (Bundesverfassungsgericht), är en federal domstol grundad år 1951 som har till uppgift att aktivt tolka Tysklands grundlag.

Domstolen har sitt säte i Karlsruhe och dess ledamöter utses av ett utskott med representanter från både förbundsdagen och förbundsrådet. Mandatperioden ligger på 12 år. Domstolen har bland annat makten att förbjuda enskilda politiska partier.